Medžioklė tykojant Šešuolių – Širvintų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šešuoliai – Širvintos hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-12-18 – 2019-01-24
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-25
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/ stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground:  Šešuoliai – Širvintos
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (antramečiai patinai, jaunikliai), elniai (patinai,  jaunikliai), lapės, mangutai, vilkai / Wild boars, moose (spikes, calf),red deer (stags, calves),  foxes, racoon dogs, wolf.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked