Medžioklė tykojant-sėlinant Žalgirių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Žalgirių hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2020.07.27-2020.07.28
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020.07.29
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Žalgirių

Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Tik stirninai. / Only roebuck.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled