Medžioklė tykojant-sėlinant Žalgirių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking Žalgiriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018.09.11 – 2018.09.12 12.00
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.09.12 – 2018.09.14
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Žalgirių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: t. elniai (patinai), šernai, stirninai / red deer stags, wild boars, roe bucks.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked