Medžioklė tykojant-sėlinant Žalgirių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking Žalgiriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020.01.13 – 2020.01.14
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020.01.14
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Žalgirių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Taurieji elniai (patinai, patelės ir jaunikliai) / red deer (stags, cows and calves).

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled