Medžioklė tykojant-sėlinant Žalgirių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking Žalgiriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019.08.29 – 2019.09.03
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.09.04
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Žalgirių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: t. elnių patinai, šernai, stirninai, lapės, mangutai / Red deer stags, wild boars, roe buck, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked