Medžioklė tykojant-sėlinant Žalgirių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking Žalgiriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019.07.05 – 2019.07.22
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.07.23
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Žalgirių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: stirninai, lapės, mangutai / roe deer, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled