Medžioklė tykojant-sėlinant Žalgirių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking Žalgiriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018.09.17 – 2018.09.17
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.09.18 – 2018.09.19
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Žalgirių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: t. elniai (patinai) / red deer stags

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled