Medžioklė tykojant-sėlinant Žalgirių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking Žalgiriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018.10.09 – 2018.10.10
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.09.11 – 2018.10.12
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Žalgirių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: t. elniai (patinai, patelės, jaunikliai), stirnos (patelės, jaunikliai), šernai, lapės, mangutai / red deer (stags, cows and calves), roe (females and juveniles), wild boars, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled