Medžioklė tykojant-sėlinant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-01-02 – 2020-01-09
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-01-10
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species:   Briedžiai (antramečiai patinai, jaunikliai), danieliai (patinai, jaunikliai), šernai, lapės, mangutai, bebrai, vilkai  / Moose (second year bulls, calves), fallow deer(stag, juveniles), wild boars, foxes, racoon dogs, beaver, wolf. 

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked