Medžioklė tykojant-sėlinant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-12-10 – 2019-12-27
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-12-28
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species:  Briedžiai, danieliai , stirnos, šernai, lapės, mangutai, bebrai, vilkai  / Moose, fallow deer, roe deer, wild boars, foxes, racoon dogs, beaver, wolf. 

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked