Medžioklė tykojant-sėlinant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-11-18 – 2019-12-02
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-12-03
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species:  Briedžių patinai, danielių patinai, stirnos, šernai, lapės, mangutai, bebrai, vilkai  / Moose bulls, fallow deer stags, roe deer, wild boars, foxes, racoon dogs, beaver, wolf. 

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked