Medžioklė tykojant-sėlinant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-10-11 – 2019-10-31
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-11-04
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species:  slankos, lapės, mangutai, bebrai, pilkasis kiškis (miške)  / woodcock, foxes, racoon dogs, beaver grey bunny. 

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked