Medžioklė tykojant-sėlinant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-09-26 – 2019-10-25
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-10-28
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species:  slankos, lapės, mangutai, bebrai,  / woodcock, foxes, racoon dogs, beaver. 

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled