Medžioklė tykojant-sėlinant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-09-26 – 2019-10-09
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-10-10
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species:  Briedžių patinai, t. elnių patinai, stirninai, danielių patinai, šernai, lapės, mangutai, bebrai,  / Moose bulls, Red Deer stags, roe bucks, fallow deer stags, wild boars, foxes, racoon dogs, beaver. 

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled