Medžioklė tykojant-sėlinant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-07-22 – 2019-08-16
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-08-17
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species:  Taurieji elniai, stirninai, šernai, lapės, mangutai / Red Deer, roe bucks, wild boar, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked