Medžioklė tykojant-sėlinant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-05-15 – 2019-05-31
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-06-01
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species:  stirninai, lapės, mangutai /  roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled