Medžioklė tykojant-sėlinant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-01-18 – 2019-01-18
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-18
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Briedžiai (antramečiai patinai, jaunikliai), šernai, t. elniai(patinai), danieliai(patinai, jaunikliai), lapės, mangutai, bebrai/ Moose (spikes, calfs), wild boars, red deer stags, Folow deer(bucks, fawns), foxes, racoon dogs, beaver.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked