Medžioklė tykojant-sėlinant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-12-18 – 2018-12-21
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-22
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, t. elniai(patinai), danieliai (patinai), stirnos, lapės, mangutai, bebrai/ Wild boars, red deer stags and Folow deer stags, roe deer, foxes, racoon dogs, beaver.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked