Medžioklė tykojant-sėlinant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-12-04 – 2018-12-05
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-06
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, t. elniai (patinai), danieliai (patinai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer stags, fallow deer bucks, foxes, racoon dogs. 

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled