Medžioklė tykojant-sėlinant Strošiūnų medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Strošiūnai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.06.21-2018.06.25
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.06.26

Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Strošiūnai
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai,  stirnos (patinai), lapės, mangutai / Wild boars, roe (males), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked