Medžioklė tykojant-sėlinant Strošiūnų medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Strošiūnai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.09.16-2019.09.19
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.09.19
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Strošiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 1
Medžiojami gyvūnai / Game species: t. elnių patinai/ Red deer stag.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled