Medžioklė tykojant-sėlinant Strošiūnų medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Strošiūnai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2020.01.28-2020.02.11
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020.02.12
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Strošiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus bei turimus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked