Medžioklė tykojant-sėlinant Jagelonių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Jagelonys hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.10.16-2019.11.05
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.11.06
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jagelonių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai,  briedžiai (patinas, patelės ir jaunikliai), t. elniai (patinai), stirnos (patelės ir jaunikliai), lapės, mangutai, vilkai / Wild boars, moose (bulls, cows and calves),red deer (stags,), roe (females and juvelines), foxes, racoon dogs, wolf.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked