Medžioklė tykojant-sėlinant Strošiūnų medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Strošiūnai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.10.02-2019.10.14
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.10.15
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Strošiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai,  briedžiai (patelės ir jaunikliai), t. elniai (patinai), stirnos (patinai, patelės ir jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, moose (cows and calves),red deer (stags,), roe (bucks, females and juvelines), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked