Medžioklė tykojant-sėlinant Strošiūnų medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Strošiūnai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.09.23-2019.09.25
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.09.25
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Strošiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 1
Medžiojami gyvūnai / Game species: t. elnių patinai/ Red deer stag.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked