Medžioklė tykojant-sėlinant Strošiūnų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Strošiūnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-10-01 – 2018-10-26
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-10-29
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Strošiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, t. elniai (patinai), stirnos (patelės ir jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer stags, roe (females and juveniles) foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked