Medžioklė tykojant-sėlinant Jegelonių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Jegeloniu hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-08-05 – 2020-08-11
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-08-12
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jegelonių 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species:   Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked