Medžioklė tykojant-sėlinant Strošiūnų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Strošiūnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-08-05 – 2020-08-11
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-08-12
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Strošiūnų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species:   šernai, lapės, mangutai,  stirninai / wild boars, foxes, racoon dogs, roe bucks.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked