Medžioklė tykojant-sėlinant Skaistgirio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Skaistgiriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-11-13-2018-11-14
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-15
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant -sėlinant
Medžioklės plotai / Hunting ground: Skaistgirio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3-4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (patinai), elniai (patinai, patelės, jaunikliai), stirnos (patelės ir jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, moose (bulls),red deer (stags, cows and calves), roe ( females and juvelines), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked