Medžioklė tykojant-sėlinant Šešuolių -Širvintų medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Šešuoliai-Širvintai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.09.18-2018.10.25
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.10.25
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šešuolių- Širvintų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 10
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (patinai), elniai (patinai, jaunikliai), stirnos (patelės ir jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, moose (bulls, cows and calves),red deer (stags, cows and calves), roe (females and juvelines), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled