Medžioklė tykojant, sėlinant Šešuolių – Širvintų medžioklės plote / Stand hunting, stalking in Šešuoliai – Širvintos hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-11-23
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-26
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground:  Šešuolių – Širvintų (Krikštėnų girininkija)
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: T.elniai(patinai, jaunikliai), stirnos (patelės, jaunikliai), šernai, lapės, mangutai, vilkai/Red deer (stags, hinds), roe (females and juvelines), wild boars, foxes, racoon dogs, wolf.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked