Medžioklė tykojant/sėlinant Šėkščio ir Gulbino medžioklės plotuose/Stand hunting, Stalking in Šėkščiai and Gulbinai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2020-09-29 – 2020-10-14
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-10-15
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šėkščio ir Gulbino
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Briedžiai, t. elniai, stirnos, šernai, plėšrūnai / Moose bulls, Red deer, roe buck, wild boars, predators.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled