Medžioklė tykojant/sėlinant Šėkščio ir Gulbino medžioklės plotuose/Stand hunting, Stalking in Šėkščiai and Gulbinai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2020-08-05 – 2020-09-10
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-09-11
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šėkščio ir Gulbino
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Briedžiai (patinai), t. elnių patinai, šernai, stirnos, bebrai, lapės, mangutai, barsukai / Moose bulls (males), Red deer (males), wild boars, roe buck, beavers, foxes, racoon dogs, badgers.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled