Medžioklė tykojant/sėlinant Šėkščio ir Gulbino medžioklės plotuose/Stand hunting, Stalking in Šėkščiai and Gulbinai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019-09-24 – 2019-10-03
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-10-04
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šėkščio ir Gulbino
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Briedžiai, t. elniai, šernai, stirnos, bebrai, lapės, mangutai, barsukai / Moose bulls, Red deer, wild boars, roe buck, beavers, foxes, racoon dogs, badgers.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked