Medžioklė tykojant/sėlinant Šėkščio ir Gulbino medžioklės plotuose/Stand hunting, Stalking in Šėkščiai and Gulbinai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019-08-26 – 2019-09-09
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-09-10
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šėkščio ir Gulbino
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Briedis, t. elniai (patinai), šernai, stirninai, bebrai, lapės, mangutai / Moose bulls, Red deer (stags), wild boars, roe buck, beavers, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked