Medžioklė tykojant/sėlinant Šėkščio ir Gulbino medžioklės plotuose/Stand hunting, Stalking in Šėkščiai and Gulbinai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019-06-18 – 2019-07-19
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-07-19
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šėkščio ir Gulbino
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, stirninai, lapės, mangutai / Wild boars, roe deer, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked