Medžioklė tykojant/sėlinant Šėkščio ir Gulbino medžioklės plotuose/Stand hunting, Stalking in Šėkščiai and Gulbinai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019-05-06 – 2019-05-21
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-05-22
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šėkščio ir Gulbino
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species:
Šernai, stirninai, lapės, mangutai / Wild boars, roe deer, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled