Medžioklė tykojant/sėlinant Šėkščio ir Gulbino medžioklės plotuose/Stand hunting, Stalking in Šėkščiai and Gulbinai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018-11-08 iki 2018-11-28
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-29
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šėkščio ir Gulbino
Dalyvių skaičius / Number of participants:
1
Medžiojami gyvūnai / Game species:
Šernai, t. elniai, briedžiai (patinai, jaunikliai), stirnos, lapės, mangutai, vilkai, barsukai / Wild boars, red deer, moose (bulls, calves), roe, foxes, racoon dogs, volf, badger.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked