Medžioklė tykojant/sėlinant Šėkščio ir Gulbino medžioklės plotuose/Stand hunting, Stalking in Šėkščiai and Gulbinai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018-09-25 – 2018-10-22
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-10-23
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šėkščio ir Gulbino
Dalyvių skaičius / Number of participants:
2
Medžiojami gyvūnai / Game species:
Šernai, t. elniai (patinai), stirnos(patelės ir jaunikliai), briedžiai(patinai), lapės, mangutai, vilkai, bebrai, barsukai / Wild boars, red deer stags, roes(females and juvelines), moose bulls, foxes, racoon dogs, wolfs, beavers, badgers.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled