Medžioklė tykojant/sėlinant Šėkščio ir Gulbino medžioklės plotuose/Stand hunting, Stalking in Šėkščiai and Gulbinai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2021-06-29 – 2021-07-01
Medžioklės data / Date of the hunt: 2021-07-02
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šėkščio ir Gulbino
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, stirninai / Wild boars, roe deer.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled