Medžioklė tykojant-sėlinant Punios šilo medžioklės plote / Stand hunting, Stalking Punios šilas hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019.01.14 – 2019-01-15
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-15
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant/stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Punios Šilo
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: šernai, elniai (patinai, jaunikliai), danieliai (patinai) /  wild boars, red deer (stags, calfs), fallow deer bucks.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked