Medžioklė tykojant-sėlinant Punios šilo medžioklės plote / Stand hunting, Stalking Punios šilas hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018.11.29 – 2018-12-18
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-19
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant/stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Punios Šilo
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: šernai, elniai (patinai), danieliai (patinai) /  wild boars, red deer stags, fallow deer bucks.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked