Medžioklė tykojant-sėlinant Punios šilo medžioklės plote / Stand hunting, Stalking Punios šilas hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018.11.14 – 2018-11-15
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-16
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant/stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Punios Šilo
Dalyvių skaičius / Number of participants: 1
Medžiojami gyvūnai / Game species: elniai (patinai),  /  red deer stags.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked