Medžioklė tykojant-sėlinant Punios šilo medžioklės plote / Stand hunting, Stalking Punios šilas hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018.10.31 – 2018-11-06
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-07 – 2018-11-08
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant/stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Punios Šilo
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai,  jaunikliai), stirnos ( patelės, jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer (stags, cows and calves), roe (females and juveniles), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked