Medžioklė tykojant-sėlinant Punios šilo medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Punios šilo hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-09-21 – 2020-09-23
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-09-24
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Punios šilo 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species:   T. Elniai / Red Deer (Stag)

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled