Medžioklė tykojant-sėlinant (prie pasėlių) Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking (near the affected crop) in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-02-26 – 2020-03-20
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-03-23
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species:   lapės, mangutai, bebrai,  šernai (šernai medžiojami prie pasėlių, kuriems daroma žala) / foxes, racoon dogs, beaver, wild boars (wild boar is hunted near the affected crop).

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked