Medžioklė tykojant-sėlinant (prie pasėlių) Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking (near the affected crop) in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-11-23 – 2020-11-25
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-11-26
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species:  T. elnių patinai, stirnos, danielių patinai, šernai, lapės, mangutai, bebrai,  / Red Deer stags, roe bucks, fallow deer stags, wild boars, foxes, racoon dogs, beaver. 

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled