Medžioklė tykojant-sėlinant (prie pasėlių) Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking (near the affected crop) in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-07-30 – 2020-08-05
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-08-06
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species:   šernai, lapės, mangutai,  stirninai / wild boars, foxes, racoon dogs, roe bucks.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked