Medžioklė tykojant-sėlinant (prie pasėlių) Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-12-10 – 2019-12-16
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-12-17
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant (prie pasėlių) / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species:  Šernai / Wild boars.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled