Medžioklė tykojant/sėlinant (prie pasėlių) Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking(near the affected crop) in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-04-16 – 2020-04-21
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-04-22
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: lapės, mangutai,  šernai (šernai medžiojami prie pasėlių, kuriems daroma žala) / foxes, racoon dogs, wild boars (wild boar is hunted near the affected crop).

 

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked